ژوپیتر دیزاین | Jupiterdesign
محلی برای به روز بودن مهندسان

نکاتی در مورد تحلیل پرتال

115

تحلیل پرتال و نکاتی در مورد آن:

امروزه رایج ترین روش تقریبی  تحلیل قاب های ساختمانی برای بارهای جانبی روش تحلیل پرتال می باشد.

به دلیل سادگی این روش ،  بیش تر از هر روش تقریبی دیگر برای تعیین نیروی باد  و زلزله در قاب های ساختمانی استفاده می شود.

این متود برای اولین بار توسط آلبرت اسمیت در مجله انجمن مهندسان جامعه غرب در آوریل ۱۹۱۵ مطرح گردید.

لازم به ذکر است روش تحلیل پرتال برای ساختمان هایی  تا ۲۵ طبقه جوابگو می باشد.

در این روش برای هر تیر و ستون فرضهای مخصوصی میشود.

در روش تحلیل پرتال ، قاب های ساختمانی به صورت تفکیکی به قاب های مستقل از هم تقسیم می شوند.

تحلیل پرتال

فرض اولیه:

۱-فرض می کنیم نقطه عطف تیر در وسط دهانه قرار می گیرد.

۲-فرض می کنبم نقطه عطف ستون در وسط ارتفاع ستون قرار می گیرد.

 

تحلیل پرتال

به صورت متداول یک تقسیم بندی بین نیروها صورت می گیرد

که همان فرضیه تقسیم برش در میان ستون ها به نسبت یک قسمت به ستون بیرونی و دو قسمت به ستون های داخلی می باشد

(به جهت فلش های پای ستون توجه کنید)

دلیل این فرض این می باشد که هر کدام از ستون های داخلی دو خمیدگی دارند در حالی که ستون های بیرونی تنها یک خمیدگی دارند.

روش تقسیم مرسوم دیگر آن است که:

فرض کنیم نیروی برشی گرفته شده توسط هر ستون متناسب است با سطح کفی که آن را نگه می دارد  .

لازم به ذکر است:

نتایج حاصله از دو شیوه گفته شده برای ساختمان هایی با دهانه ثابت یکسان می باشد

امّا برای ساختمان هایی که دهانه ی آنها یکسان نمی باشد نتیجه متفاوت از روش سطح کف می باشد،که نتایج منطقی تری را میدهد.

تکمیلی:

ممکن است شما از این روش برای چک کردن نتایج داده شده نرم افزار ایتبس استفاده کنید و مشاهده نمایید نتایج با هم یکی نمی باشد و یا اختلاف چشم گیری دارد.این بدان دلیل است که این روش تقریبی است و همیشه قابل اطمینان نمی باشد .

تحلیل پرتال و نکاتی در مورد آن: امروزه رایج ترین روش تقریبی  تحلیل قاب های ساختمانی برای بارهای جانبی روش تحلیل پرتال می باشد. به دلیل سادگی این روش ،  بیش تر از هر روش تقریبی دیگر برای تعیین نیروی باد  و زلزله در قاب های ساختمانی استفاده می شود. این متود برای اولین بار توسط آلبرت اسمیت در مجله انجمن مهندسان جامعه غرب در آوریل ۱۹۱۵ مطرح گردید. لازم به ذکر است روش تحلیل پرتال برای ساختمان هایی  تا ۲۵ طبقه جوابگو می باشد. در این روش برای هر تیر و ستون فرضهای مخصوصی میشود. در روش تحلیل پرتال ، قاب های ساختمانی به صورت تفکیکی به قاب های مستقل از هم تقسیم می شوند. فرض اولیه: ۱-فرض می کنیم نقطه عطف تیر در وسط دهانه قرار می گیرد. ۲-فرض می کنبم نقطه عطف ستون در وسط ارتفاع ستون قرار می گیرد.   به صورت متداول یک تقسیم بندی بین نیروها صورت می گیرد که همان فرضیه تقسیم برش در میان ستون ها به نسبت یک قسمت به ستون بیرونی و دو قسمت به ستون های داخلی می باشد (به جهت فلش های پای ستون توجه کنید) دلیل این فرض این می باشد که هر کدام از ستون های داخلی دو خمیدگی دارند در حالی که ستون های بیرونی تنها یک خمیدگی دارند. روش تقسیم مرسوم دیگر آن است که: فرض کنیم نیروی برشی گرفته شده توسط هر ستون متناسب است با سطح کفی که آن را نگه می دارد  . لازم به ذکر است: نتایج حاصله از دو شیوه گفته شده برای ساختمان هایی با دهانه ثابت یکسان می باشد امّا برای ساختمان هایی که دهانه ی آنها یکسان نمی باشد نتیجه متفاوت از روش سطح کف می باشد،که نتایج منطقی تری را میدهد. تکمیلی: ممکن است شما از این روش برای چک کردن نتایج داده شده نرم افزار ایتبس استفاده کنید و مشاهده نمایید نتایج با هم یکی نمی باشد و یا اختلاف چشم گیری دارد.این بدان دلیل است که این روش تقریبی است و همیشه قابل اطمینان نمی باشد .

تحلیل پرتال

امتیاز - 93%

93%

در این مقاله شما با تحلیل پرتال و روش انجام آن به صورت کلی آشنا میشوید و همچنین در مورد تفاوت نتایج تحلیل پرتال و نرم افزاری مثل ایتبس هم نکاتی یاد میگیرید:

امتیاز کاربران: 4.85 ( 2 رای)
93 bigtheme