آشنائی با دپارتمان های مختلف تصفیه ی فاضلاب شهری

100

تصفیه فاضلاب شهری:

در این مقاله به معرفی دپارتمان های تصفیه فاضلاب شهری پرداخته.

امروزه جمعیت زیادی در شهر ها زندگی نموده و یکی از معضلات شهر نشینی پساب های فاضلابی می باشد

که با ورود به طبیعت باعث آلودگی شدید  محیط زیست شده و لذا تصفیه این پساب ها امری بسیار مهّم و ضروری می باشد.

تصفیه فاضلاب شهری

انواع فاضلاب:

اصولاً فاضلاب ها  برای تصفیه فاضلاب شهری به سه دسته زیر دسته بندی می شوند که به ترتیب عبارت اند از:

  • فاضلاب خانگی (شهری)
  • فاضلاب صنعتی
  • فاضلاب سطحی(آب های سطحی)
  • فاضلاب کشاورزی

فاضلاب شهری:

فاضلاب های خانگی عموماً از دستشویی،توالت،حمام،ماشین لباس شویی و ظرف شویی حاصل می شود.

لازم به ذکر است آنچه از آن تحت عنوان فاضلاب خانگی یاد می شود حاصل مجموع تمام فاضلاب های شهری مانند مغازه ها ،رستوران و غیره می باشد.

رنگ فاضلاب شهری بیان گر عمر فاضلاب می باشد به طوری که فاضلاب تازه دارای رنگ خاکستری و فاضلاب مانده دارای رنگ تیره و سیاه است .

فاضلاب صنعتی در تصفیه فاضلاب شهری:

این فاضلاب ها از مراکز صنعتی مانند کارخانه ها و یا کارگاه ها حاصل می شوند.

این فاضلاب ها بسته به نوع بخش صنعتی شامل مواد خطرناک می باشند مانند سرب،جیوه،مواد اسیدی و… .

لازم به ذکر است که این فاضلاب ها هرگز نباید با فاضلاب های شهری ترکیب شده.

عموماً تصفیه این فاضلاب ها به تخصص و هزینه بالا نیازمند است.

فاضلاب کشاورزی:

این فاضلاب عموماً شامل سموم و ضد آفت ها می باشد.

همچنین به دلیل تماس آب با کود های شیمیای عموماً این پساب ها آلوده به مواد شیمیای می باشند.

منشا این فاضلاب زمین های کشاورزی و باغات می باشند.

فاضلاب سطحی در تصفیه فاضلاب شهری:

فاضلاب های سطحی ناشی از بارندگی،ذوب شدن برف و موارد مشابه می باشند.

این فاضلاب ها با فاضلاب های شهری ترکیب شده و سپس به سمت تصفیه خانه هدایت می شوند.

لازم به توضیح است این فاضلاب ها در مسیر خود با آشغال ها ،آلاینده های هوا و مواد معدنی زمین در تماس می باشند.

در جنوب شهر تهران ممکن است این فاضلاب ها به شدت آلوده باشند به دلیل در تماس بودن با آلاینده های هوا.

 

لازم به ذکر است در این مقاله تنها به شناخت دپارتمان های فاضلاب شهری می پردازیم که در ادامه آمده اند.

۱-کانال های ورودی فاضلاب(inlet channels):

این کانال ها به صورت روباز طراحی شده و جهت انتقال فاضلاب به هر کدام از فاز های تصفیه فاضلاب شهری در تصویه خانه می باشند.

در ابتدای  کانال اصلی فاضلاب،یک کانال فرعی به عنوان کانال  by pass در نظر گرفته شده است

که در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم تصفیه خانه ، بطور موقت فاضلاب خام از طریق

این کانال به مکانی دیگر هدایت می گردد.

تصفیه فاضلاب شهری

۲-نقش آشغالگیر(bar screen) در تصفیه فاضلاب شهری:

آشغالگیر که اولین واحد تصفیه خانه در تصفیه فاضلاب شهری رایج است،

عمل حذف اشغال هایی با اندازه نسبتاً بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد

که منبع بسیار مهّمی برای میزانBOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند

.آشغالگیرها معمولاً از میله های استیل که بصورت موازی هم قرار میگیرند تشکیل شده است

و تمیز کردن آنها به صورت دستی یا مکانیکی صورت گرفته.

آشغالگیرهای مکانیکی در تصفیه فاضلاب شهری:

در آشغالگیرهای مکانیکی ،شبکه آشغالگیر توسط یک بازوی مکانیکی که از یک سوییچ در بالادست آشغالگیر فرمان میگیرد،تمیز می شود. برخی از ویژگی های این نوع آشغالگیر عبارت اند از:

۱-حداقل مقاومت در برابر جریان آب و کمک به استفاده موثرتر از کانال

۲-نگهداری و تعمیر آسان آشغالگیر

آشغالگیر های دستی در تصفیه فاضلاب شهری:

این  نوع آشغالگیر ها شامل دو نوع شبکه ریز(fine screen) و شبکه درشت(coarse screen) می باشد.

آشغالگیرهای شبکه درشت،ذرات بزرگ جامد را از فاضلاب حذف می کنند.

آشغالگیرهای شبکه ریز،نوعاً برای حذف موادی بکار می روند که ممکن است در ادامه روند تصفیه فاضلاب شهری مشکلات نگهداری و عملکردی ایجاد کند.

تصفیه فاضلاب شهری

۳-حوض های دانه گیر(grit chamber):

این دپارتمان اولین واحدی می باشد که در آن عمل ته نشینی انجام می گیرد.

هدف از ته نشین سازی در این حوض ها جداسازی مواد دانه ای و تجزیه ناپذیر مصرفی مانند ذرات ماسه به قطرهای بزرگتر و یا مساوی ۲٫۰_ ۱٫۰ میلیمتر میباشد.

علاوه بر جداسازی مواد دانه ای باید ساختمان این حوض ها و سرعت جریان به گونه ای باشد

که مواد سبک آلی تجزیه پذیر ته نشین نشده و وارد تصفیه خانه گردند.

مشکل موجود در راه رسیدن به دو هدف مذکور تغییر سرعتی است که در نتیجه نوسان های مقدار فاضلاب در جریان آن نمودار می شود.

برای تثبیت سرعت در این حوض ها روش های متفاوتی متداول می باشد

که بر مبنای آنها این حوض ها به صورت زیر طراحی شده.

۱-حوض های دانه گیر کم عمق

۲-حوض های دانه گیر عمیق

۳-حوض های دانه گیر دایره ای شکل

۴-حوض های دانه گیر با کمک دمیدن هوا

دانه گیر ها را از نوع جریان به انواع ذیل تقسیم بندی نموده:

الف-دانه گیر با کنترل سرعت یا جریان افقی

ب-دانه گیر با جریان چرخشی یا هوادهی شده

ج-دانه گیر ها با جریان گردابی

تصفیه فاضلاب شهری

۴-استخرهای ته نشینی اوّلیه(primary settling tank):

این استخر ها دارای ویژگی های زیر می باشند:

۱-در این استخرها مواد معلق نسبتاً درشت ته نشین می شود.

۲-در استخر های ته نشینی اوّلیه ذرات ته نشین شده نسبت به ته نشینی ثانویه درشت تر و هضم نشده هستند.

۳-این استخر ها قبل از تصفیه بیولوژی قرار دارند.

۴-تفاوت اصلی استخر های تصفیه اولیه و  ثانویه در بار سطحی و زمان توقف فاضلاب می باشد.

۵-این سیستم حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد مواد معلق را از فاضلاب ورودی حذف می کند.

تصفیه فاضلاب شهری

۵-تصفیه ثانویه در تصفیه فاضلاب شهری:

عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرآیندهای بیولوژی انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غیر هوازی اطلاق می شود.

روش های رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارت اند از:

۱-روش لجن فعّال(active sludge)

۲-هوادهی ممتد(Continuous aeration)

۳-لاگون های هوادهی(Aerated lagoons)

۴-استخرهای متعادل سازی(Balancing pools)

۵-تصفیه بی هوازی(Anaerobic treatment)

۶-گندزدایی(disinfected) در تصفیه فاضلاب شهری:

برای گند زدایی روش های متفاوتی موجود است که ارزان ترین آنها استفاده از کلر می باشد.سایر روش ها عبارت اند از:

گندزدایی با ازن

کلریناسیون

گندزدایی با اشعه UV

تصفیه فاضلاب شهری

۷-خشک کردن لجن:

لجن حاصله را پس از تغلیظ و به حداقل رساندن آبش بر روی سطح خاک یا در مکان های ویژه ای نگاه داشته

به منظور آن که بقیه آب لجن ها بخار یا جذب آب خاک شود و در مرحله ی آخر لجن را بارگیری و برای مصارف کشاورزی مصرف می نمایند.

تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری: در این مقاله به معرفی دپارتمان های تصفیه فاضلاب شهری پرداخته. امروزه جمعیت زیادی در شهر ها زندگی نموده و یکی از معضلات شهر نشینی پساب های فاضلابی می باشد که با ورود به طبیعت باعث آلودگی شدید  محیط زیست شده و لذا تصفیه این پساب ها امری بسیار مهّم و ضروری می باشد. انواع فاضلاب: اصولاً فاضلاب ها  برای تصفیه فاضلاب شهری به سه دسته زیر دسته بندی می شوند که به ترتیب عبارت اند از: فاضلاب خانگی (شهری) فاضلاب صنعتی فاضلاب سطحی(آب های سطحی) فاضلاب کشاورزی فاضلاب شهری: فاضلاب های خانگی عموماً از دستشویی،توالت،حمام،ماشین لباس شویی و ظرف شویی حاصل می شود. لازم به ذکر است آنچه از آن تحت عنوان فاضلاب خانگی یاد می شود حاصل مجموع تمام فاضلاب های شهری مانند مغازه ها ،رستوران و غیره می باشد. رنگ فاضلاب شهری بیان گر عمر فاضلاب می باشد به طوری که فاضلاب تازه دارای رنگ خاکستری و فاضلاب مانده دارای رنگ تیره و سیاه است . فاضلاب صنعتی در تصفیه فاضلاب شهری: این فاضلاب ها از مراکز صنعتی مانند کارخانه ها و یا کارگاه ها حاصل می شوند. این فاضلاب ها بسته به نوع بخش صنعتی شامل مواد خطرناک می باشند مانند سرب،جیوه،مواد اسیدی و... . لازم به ذکر است که این فاضلاب ها هرگز نباید با فاضلاب های شهری ترکیب شده. عموماً تصفیه این فاضلاب ها به تخصص و هزینه بالا نیازمند است. فاضلاب کشاورزی: این فاضلاب عموماً شامل سموم و ضد آفت ها می باشد. همچنین به دلیل تماس آب با کود های شیمیای عموماً این پساب ها آلوده به مواد شیمیای می باشند. منشا این فاضلاب زمین های کشاورزی و باغات می باشند. فاضلاب سطحی در تصفیه فاضلاب شهری: فاضلاب های سطحی ناشی از بارندگی،ذوب شدن برف و موارد مشابه می باشند. این فاضلاب ها با فاضلاب های شهری ترکیب شده و سپس به سمت تصفیه خانه هدایت می شوند. لازم به توضیح است این فاضلاب ها در مسیر خود با آشغال ها ،آلاینده های هوا و مواد معدنی زمین در تماس می باشند. در جنوب شهر تهران ممکن است این فاضلاب ها به شدت آلوده باشند به دلیل در تماس بودن با آلاینده های هوا.   لازم به ذکر است در این مقاله تنها به شناخت دپارتمان های فاضلاب شهری می پردازیم که در ادامه آمده اند. ۱-کانال های ورودی فاضلاب(inlet channels): این کانال ها به صورت روباز طراحی شده و جهت انتقال فاضلاب به هر کدام از فاز های تصفیه فاضلاب شهری در تصویه خانه می باشند. در ابتدای  کانال اصلی فاضلاب،یک کانال فرعی به عنوان کانال  by pass در نظر گرفته شده است که در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم تصفیه خانه ، بطور موقت فاضلاب خام از طریق این کانال به مکانی دیگر هدایت می گردد. ۲-نقش آشغالگیر(bar screen) در تصفیه فاضلاب شهری: آشغالگیر که اولین واحد تصفیه خانه در تصفیه فاضلاب شهری رایج است، عمل حذف اشغال هایی با اندازه نسبتاً بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع بسیار مهّمی برای میزانBOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه…

آشنائی با دپارتمان های مختلف تصفیه ی فاضلاب شهری

امتیاز - 96%

96%

در این مقاله به معرفی دپارتمان های مختلف تصفیه فاضلاب شهری پرداخته.امروزه با توجه به گسترش پدیده شهرنشینی تصفیه فاضلاب شهری امری بسیار مهّم میباشد.

امتیاز کاربران: 4.88 ( 2 رای)
96 bigtheme