آشنائی با دپارتمان های مختلف تصفیه ی فاضلاب شهری

57

در این مقاله به معرفی دپارتمان های تصفیه فاضلاب های شهری پرداخته.امروزه جمعیت زیادی در شهر ها زندگی نموده و یکی از معضلات شهر نشینی پساب های فاضلابی می باشد که با ورود به طبیعت باعث آلودگی شدید  محیط زیست شده و لذا تصفیه این پساب ها امری بسیار مهّم و ضروری می باشد.

 

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۲

۱-کانال های ورودی فاضلاب(inlet channels):

این کانال ها به صورت روباز طراحی شده و جهت انتقال فاضلاب به هر کدام از فاز های تصفیه خانه می باشند.در ابتدای  کانال اصلی فاضلاب،یک کانال فرعی به عنوان کانال  by pass در نظر گرفته شده است که در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم تصفیه خانه ، بطور موقت فاضلاب خام از طریق این کانال به مکانی دیگر هدایت می گردد.

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۳

 

۲-آشغالگیر(bar screen):

آشغالگیر که اولین واحد تصفیه خانه های رایج است،عمل حذف اشغال هایی با اندازه نسبتاً بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع بسیار مهّمی برای میزانBOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند.آشغالگیرها معمولاً از میله های استیل که بصورت موازی هم قرار میگیرند تشکیل شده است و تمیز کردن آنها به صورت دستی یا مکانیکی صورت گرفته.

آشغالگیرهای مکانیکی:در آشغالگیرهای مکانیکی ،شبکه آشغالگیر توسط یک بازوی مکانیکی که از یک سوییچ در بالادست آشغالگیر فرمان میگیرد،تمیز می شود. برخی از ویژگی های این نوع آشغالگیر عبارت اند از:

۱-حداقل مقاومت در برابر جریان آب و کمک به استفاده موثرتر از کانال

۲-نگهداری و تعمیر آسان آشغالگیر

آشغالگیر های دستی:این  نوع آشغالگیر ها شامل دو نوع شبکه ریز(fine screen) و شبکه درشت(coarse screen) می باشد.آشغالگیرهای شبکه درشت،ذرات بزرگ جامد را از فاضلاب حذف می کنند.آشغالگیرهای شبکه ریز،نوعاً برای حذف موادی بکار می روند که ممکن است در ادامه روند تصفیه مشکلات نگهداری و عملکردی ایجاد کند.

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری

۳-حوض های دانه گیر(grit chamber):

این دپارتمان اولین واحدی می باشد که در آن عمل ته نشینی انجام می گیرد.هدف از ته نشین سازی در این حوض ها جداسازی مواد دانه ای و تجزیه ناپذیر مصرفی مانند ذرات ماسه به قطرهای بزرگتر و یا مساوی ۲٫۰_ ۱٫۰ میلیمتر میباشد.علاوه بر جداسازی مواد دانه ای باید ساختمان این حوض ها و سرعت جریان به گونه ای باشد که مواد سبک آلی تجزیه پذیر ته نشین نشده و وارد تصفیه خانه گردند.

مشکل موجود در راه رسیدن به دو هدف مذکور تغییر سرعتی است که در نتیجه نوسان های مقدار فاضلاب در جریان آن نمودار می شود.برای تثبیت سرعت در این حوض ها روش های متفاوتی متداول می باشد که بر مبنای آنها این حوض ها به صورت زیر طراحی شده.

۱-حوض های دانه گیر کم عمق

خواندن این مطلب هم به شما توصیه میکنیم:  دکوراسیون داخلی خانه ی مستطیلی

۲-حوض های دانه گیر عمیق

۳-حوض های دانه گیر دایره ای شکل

۴-حوض های دانه گیر با کمک دمیدن هوا

دانه گیر ها را از نوع جریان به انواع ذیل تقسیم بندی نموده:

الف-دانه گیر با کنترل سرعت یا جریان افقی

ب-دانه گیر با جریان چرخشی یا هوادهی شده

ج-دانه گیر ها با جریان گردابی

-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۷

۴-استخرهای ته نشینی اوّلیه(primary settling tank):

این استخر ها دارای ویژگی های زیر می باشند:

۱-در این استخرها مواد معلق نسبتاً درشت ته نشین می شود.

۲-در استخر های ته نشینی اوّلیه ذرات ته نشین شده نسبت به ته نشینی ثانویه درشت تر و هضم نشده هستند.

۳-این استخر ها قبل از تصفیه بیولوژی قرار دارند.

۴-تفاوت اصلی استخر های تصفیه اولیه و  ثانویه در بار سطحی و زمان توقف فاضلاب می باشد.

۵-این سیستم حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد مواد معلق را از فاضلاب ورودی حذف می کند.

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۸

۵-تصفیه ثانویه:

عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرآیندهای بیولوژی انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غیر هوازی اطلاق می شود.

روش های رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارت اند از:

۱-روش لجن فعّال(active sludge)

۲-هوادهی ممتد(Continuous aeration)

۳-لاگون های هوادهی(Aerated lagoons)

۴-استخرهای متعادل سازی(Balancing pools)

۵-تصفیه بی هوازی(Anaerobic treatment)

۶-گندزدایی(disinfected):

برای گند زدایی روش های متفاوتی موجود است که ارزان ترین آنها استفاده از کلر می باشد.سایر روش ها عبارت اند از:

گندزدایی با ازن

کلریناسیون

گندزدایی با اشعه UV

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۱۰

۷-خشک کردن لجن:

لجن حاصله را پس از تغلیظ و به حداقل رساندن آبش بر روی سطح خاک یا در مکان های ویژه ای نگاه داشته به منظور آن که بقیه آب لجن ها بخار یا جذب آب خاک شود و در مرحله ی آخر لجن را بارگیری و برای مصارف کشاورزی مصرف می نمایند.

آشنای-با-دپارتمان-های-مختلف-تصفیه-ی-فاضلاب-شهری۱۱

در این مقاله به معرفی دپارتمان های تصفیه فاضلاب های شهری پرداخته.امروزه جمعیت زیادی در شهر ها زندگی نموده و یکی از معضلات شهر نشینی پساب های فاضلابی می باشد که با ورود به طبیعت باعث آلودگی شدید  محیط زیست شده و لذا تصفیه این پساب ها امری بسیار مهّم و ضروری می باشد.   ۱-کانال های ورودی فاضلاب(inlet channels): این کانال ها به صورت روباز طراحی شده و جهت انتقال فاضلاب به هر کدام از فاز های تصفیه خانه می باشند.در ابتدای  کانال اصلی فاضلاب،یک کانال فرعی به عنوان کانال  by pass در نظر گرفته شده است که در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم تصفیه خانه ، بطور موقت فاضلاب خام از طریق این کانال به مکانی دیگر هدایت می گردد.   ۲-آشغالگیر(bar screen): آشغالگیر که اولین واحد تصفیه خانه های رایج است،عمل حذف اشغال هایی با اندازه نسبتاً بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع بسیار مهّمی برای میزانBOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند.آشغالگیرها معمولاً از میله های استیل که بصورت موازی هم قرار میگیرند تشکیل شده است و تمیز کردن آنها به صورت دستی یا مکانیکی صورت گرفته. آشغالگیرهای مکانیکی:در آشغالگیرهای مکانیکی ،شبکه آشغالگیر توسط یک بازوی مکانیکی که از یک سوییچ در بالادست آشغالگیر فرمان میگیرد،تمیز می شود. برخی از ویژگی های این نوع آشغالگیر عبارت اند از: ۱-حداقل مقاومت در برابر جریان آب و کمک به استفاده موثرتر از کانال ۲-نگهداری و تعمیر آسان آشغالگیر آشغالگیر های دستی:این  نوع آشغالگیر ها شامل دو نوع شبکه ریز(fine screen) و شبکه درشت(coarse screen) می باشد.آشغالگیرهای شبکه درشت،ذرات بزرگ جامد را از فاضلاب حذف می کنند.آشغالگیرهای شبکه ریز،نوعاً برای حذف موادی بکار می روند که ممکن است در ادامه روند تصفیه مشکلات نگهداری و عملکردی ایجاد کند. ۳-حوض های دانه گیر(grit chamber): این دپارتمان اولین واحدی می باشد که در آن عمل ته نشینی انجام می گیرد.هدف از ته نشین سازی در این حوض ها جداسازی مواد دانه ای و تجزیه ناپذیر مصرفی مانند ذرات ماسه به قطرهای بزرگتر و یا مساوی ۲٫۰_ ۱٫۰ میلیمتر میباشد.علاوه بر جداسازی مواد دانه ای باید ساختمان این حوض ها و سرعت جریان به گونه ای باشد که مواد سبک آلی تجزیه پذیر ته نشین نشده و وارد تصفیه خانه گردند. مشکل موجود در راه رسیدن به دو هدف مذکور تغییر سرعتی است که در نتیجه نوسان های مقدار فاضلاب در جریان آن نمودار می شود.برای تثبیت سرعت در این حوض ها روش های متفاوتی متداول می باشد که بر مبنای آنها این حوض ها به صورت زیر طراحی شده. ۱-حوض های دانه گیر کم عمق ۲-حوض های دانه گیر عمیق ۳-حوض های دانه گیر دایره ای شکل ۴-حوض های دانه گیر با کمک دمیدن هوا دانه گیر ها را از نوع جریان به انواع ذیل تقسیم بندی نموده: الف-دانه گیر با کنترل سرعت یا جریان افقی ب-دانه گیر با جریان چرخشی یا هوادهی شده ج-دانه گیر ها با جریان گردابی ۴-استخرهای ته نشینی اوّلیه(primary settling tank): این استخر ها دارای ویژگی های زیر می باشند: ۱-در این استخرها مواد…

آشنائی با دپارتمان های مختلف تصفیه ی فاضلاب شهری

امتیاز - 96%
امتیاز کاربران: 4.88 ( 2 رای)
96 bigtheme
راستی اگر دوست داشتی میتونی برای ویدیوهای بعدی و همچنین آموزش های بعدی ایمیل خودت را اینجا وارد کنی تا آموزش های رایگان بعدی رو برات بفرستم.
اسم خودت را اینجا وارد کن
ایمیل خودت را هم اینجا وارد کن: