ژوپیتر دیزاین | Jupiterdesign
محلی برای به روز بودن مهندسان

چطور خطرات ایمنی حین ساخت را کم کنیم؟

157

خطرات ایمنی حین ساخت:

خطرات ایمنی حین ساخت معمولا با خسارات مالی و حتی جانی همراه می باشد و پیشگیری از آنها بسیار اهمیت دارد.

در این مقاله به بررسی خطرات ایمنی حین ساخت و پیشگیری از آنها می پردازیم.

حوادث حین ساخت:

 • برق گرفتگی
 • خطر سقوط افراد و مصالح
 • آتش سوزی
 • حوادث معمول بدلیل کار با ماشین آلات

در ادامه به بررسی هر یک از عوامل فوق و راه مقابله با آن می پردازیم.

خطر برق گرفتگی:

خطر برق گرفتگی معمولاً  در محیط های کارگاهی مرگ آفرین بوده  و پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد.

در ادامه با عوامل اینجاد کننده این خطر و راه های پیشگیری از آن پرداخته.

خطرات ایمنی حین ساخت

 

 •  وسایل روشنایی و وسایل قابل حمل و نقل برقی میتواند عامل برق گرفتگی در کارگاه ها باشد.
 • کابل های زمینی و هوایی بدلیل تماس تصادفی باعث برق گرفتگی شده لذا کابلهای غیرقابل استفاده باید از سیستم خارج شوند.
 • داشتن فرد مسئول با مهارت کافی در خصوص مسائل برقی و نصب تابلوها و مسیر کابلها
 • پیشگیری از تماس جرثقیل و میله های داربست و ابزارهای حفاری با کابلهای برق
 • آموزش افراد در خصوص رعایت ایمنی و کمک های اولیه و استفاده از وسایل ایمنی مثل دستکش لاستیکی
 • استفاده از علائم هشدار دهنده در صورت وجود سیم های لخت و رعایت فاصله ماشین آلات و افراد با آن

خطرات ایمنی حین ساخت

 

در عکس فوق صفحه برق بدون باکس محافظ و تابلوهای اخطار بوده که می تواند خطر آفرین باشد.

خطر سقوط افراد و مصالح:

سقوط دومین نوع حوادثی است که موجب مرگ می گردد.

تقریباً ۵۰ درصد حوادث کارگاهای ساختمانی ناشی از سقوط افراد و مصالح و ابزار می باشد.

مواردی که منجر به سقوط می شود:

۱-نگاه نکردن جلوی پاه هنگام راه رفتن

۲-دویدن و جهیدن در محل کار

۳-ایستادن روی جعبه ها،صندلی ها و …

۴-نگرفتن نرده های پلکان هنگام حرمت و دویدن روی پله ها

۵-پوشیدن لباس های نامناسب

۶-سوار و پیاده شدن از ارابه های موتوری در حال حرکت

۷-عدم  استفاده از نرده در لبه پرتگاه ها مانند چاله آسانسور

تدابیری جهت جلوگیری از سقوط:

۱-رعایت نظم و ترتیب و انضباط کارگاهی

۲-تهیه نرده حفاظتی مناسب جهت پلکان و سطوح شیبدار

۳-روشنایی مناسب محل کار به وپژه پلکانها و محل های آمد و شد

۴-نردبان ها و داربست ها مناسب و محکم باشند

۵-ساخت سرپوش مناسب در محل هایی که خطر سقوط دارد و استفاده از کلاه ایمنی.

۶-در نظر گرفتن حصار و سرپوش مناسب چهت کانال ها و حفره ها و نصب تابلو ها بر روی حفرات.

خطرات ایمنی حین ساخت

در عکس فوق کارگر در ارتفاع از کمربند ایمنی استفاده نموده است و این امر مانع از سقوط او می شود.

آتش سوزی:

آتش سوزی اغلب در دپو نامناسب مصالح قابل اشتعال مانند چوب،بنزین،گازوئیل و… اتفاق می افتد.

در مورد دپو این مواد باید به موارد زیر توجه نمود:

 • در محل دپو این مصالح از تابلوهای اخطار مانند خطر اشتعال یا سیگار کشیدن مطلقا ممنوع استفاده شود.
 • در اطراف این محل ها به هیچ وجه کوره آتش،دستگاه خشک کن و هرگونه منابع تولید جرقه و حرارت نباشد.

 

حوادث معمول به دلیل کار با ماشین آلات:

در ایران معمولاً اپراتورها در هنگام کار با ماشین آلات تمام نکات مربوط به ماشین را نمی دانند و این کار منجر به آسیب رسیدن به ماشین و گاهی خود راننده و کارگران می باشد.

به یاد داشته باشید حتما در ماشین آلات پر خطر مانند جرثقیل از رانندگان خبره و با تجربه استفاده نمایید.

نقاط کور ماشین آلات می توانند منجر به حادثه شوند و کارگران نباید بدون هماهنگی اپراتور در این مناطق قرار بگیرند.

ماشین آلات تنها باید برای کارهای مربوطه که برای آن ساخته شده مورد استفاده قرار بگیرند و نباید آنها را بیش از حد ظرفیتشان بارگیری نمود.

تکمیلی:

به یاد داشته باشید که ایمنی در محیط های پر خطر مانند کارگاه ها می تواند مانع از بروز حوادث جانی و مالی شده و لذا باید به آنها حتماً توجه شود.

 

خطرات ایمنی حین ساخت: خطرات ایمنی حین ساخت معمولا با خسارات مالی و حتی جانی همراه می باشد و پیشگیری از آنها بسیار اهمیت دارد. در این مقاله به بررسی خطرات ایمنی حین ساخت و پیشگیری از آنها می پردازیم. حوادث حین ساخت: برق گرفتگی خطر سقوط افراد و مصالح آتش سوزی حوادث معمول بدلیل کار با ماشین آلات در ادامه به بررسی هر یک از عوامل فوق و راه مقابله با آن می پردازیم. خطر برق گرفتگی: خطر برق گرفتگی معمولاً  در محیط های کارگاهی مرگ آفرین بوده  و پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. در ادامه با عوامل اینجاد کننده این خطر و راه های پیشگیری از آن پرداخته.    وسایل روشنایی و وسایل قابل حمل و نقل برقی میتواند عامل برق گرفتگی در کارگاه ها باشد. کابل های زمینی و هوایی بدلیل تماس تصادفی باعث برق گرفتگی شده لذا کابلهای غیرقابل استفاده باید از سیستم خارج شوند. داشتن فرد مسئول با مهارت کافی در خصوص مسائل برقی و نصب تابلوها و مسیر کابلها پیشگیری از تماس جرثقیل و میله های داربست و ابزارهای حفاری با کابلهای برق آموزش افراد در خصوص رعایت ایمنی و کمک های اولیه و استفاده از وسایل ایمنی مثل دستکش لاستیکی استفاده از علائم هشدار دهنده در صورت وجود سیم های لخت و رعایت فاصله ماشین آلات و افراد با آن   در عکس فوق صفحه برق بدون باکس محافظ و تابلوهای اخطار بوده که می تواند خطر آفرین باشد. خطر سقوط افراد و مصالح: سقوط دومین نوع حوادثی است که موجب مرگ می گردد. تقریباً ۵۰ درصد حوادث کارگاهای ساختمانی ناشی از سقوط افراد و مصالح و ابزار می باشد. مواردی که منجر به سقوط می شود: ۱-نگاه نکردن جلوی پاه هنگام راه رفتن ۲-دویدن و جهیدن در محل کار ۳-ایستادن روی جعبه ها،صندلی ها و ... ۴-نگرفتن نرده های پلکان هنگام حرمت و دویدن روی پله ها ۵-پوشیدن لباس های نامناسب ۶-سوار و پیاده شدن از ارابه های موتوری در حال حرکت ۷-عدم  استفاده از نرده در لبه پرتگاه ها مانند چاله آسانسور تدابیری جهت جلوگیری از سقوط: ۱-رعایت نظم و ترتیب و انضباط کارگاهی ۲-تهیه نرده حفاظتی مناسب جهت پلکان و سطوح شیبدار ۳-روشنایی مناسب محل کار به وپژه پلکانها و محل های آمد و شد ۴-نردبان ها و داربست ها مناسب و محکم باشند ۵-ساخت سرپوش مناسب در محل هایی که خطر سقوط دارد و استفاده از کلاه ایمنی. ۶-در نظر گرفتن حصار و سرپوش مناسب چهت کانال ها و حفره ها و نصب تابلو ها بر روی حفرات. در عکس فوق کارگر در ارتفاع از کمربند ایمنی استفاده نموده است و این امر مانع از سقوط او می شود. آتش سوزی: آتش سوزی اغلب در دپو نامناسب مصالح قابل اشتعال مانند چوب،بنزین،گازوئیل و... اتفاق می افتد. در مورد دپو این مواد باید به موارد زیر توجه نمود: در محل دپو این مصالح از تابلوهای اخطار مانند خطر اشتعال یا سیگار کشیدن مطلقا ممنوع استفاده شود. در اطراف این محل ها به هیچ وجه کوره آتش،دستگاه خشک کن و هرگونه منابع تولید جرقه و حرارت نباشد.   حوادث معمول…

چطور خطرات ایمنی حین ساخت را کم کنیم؟

امتیاز - 96%

96%

خطرات ایمنی حین ساخت معمولا با خسارات مالی و حتی جانی همراه می باشد و پیشگیری از آنها بسیار اهمیت دارد.در این مقاله به بررسی خطرات حین ساخت و پیشگیری از آنها می پردازیم.

امتیاز کاربران: 4.83 ( 3 رای)
96 bigtheme