بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیک

54

در این مقاله قصد داریم به بررسی معماری یک فروشگاه محصولات ارگانیک بپردازیم:

این پروژه در یکی از مناطق مکزیک به انجام رسیده و این پروژه بنا به نیاز کشاورزان بومی زن در یکی از مناطق کشاورزی مکزیک ساخته شده است.

هدف از ساخت این پروژه صرفا برای استفاده های روزمره این کشاورزان و فروش آن ها در محیطی با امنیت و زیبایی به مشتریان خود بود و , ویژگیی که این فروشگاه را با سایر فروشگاه ها متمایز میکند این است که تمامی این محصولات مورد نظر

به صورت ارگانیک عرضه شده و به دست مشتریان میرسد , از این طرح میتوان برای مناطق شمالی کشور و ایجاد محل هایی برای فروش محصولات ارگانیک در غالبی با امنیت و زیبایی استفاده کرد.

معماری مرکز فروش مواد ارگانیک2 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیکمعماری مرکز فروش مواد ارگانیک3 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیک

 

ایده ی اولیه ی این پروژه با تعدادی از مشتریان بود و آن ها علاوه بر این که خواستار داشتن محیطی با کیفیت و خوب برای خرید محصولات ارگانیک بودند , به هنر معماری توجه ویژه ای داشتند و همچنین با احداث این محل

آن ها به هدف مهم افزایش تعداد مشاغل در منطقه نیز دست پیدا کردند و به راحتی و ساخت یک سیستم درست و کمک گرفتن از معماری توانستند میزان بهره وری منطقه را افزایش دهند و از محصولات سالم تری استفاده کنند.

در ادامه با هم به پلان و همچنین طراحی داخلی این پروژه اشاره ای خواهیم داشت:

معماری مرکز فروش مواد ارگانیک5 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیکمعماری مرکز فروش مواد ارگانیک6 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیکمعماری مرکز فروش مواد ارگانیک7 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیکمعماری مرکز فروش مواد ارگانیک8 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیکمعماری مرکز فروش مواد ارگانیک9 - بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیک

با توجه به این که در کشور ما نیز اخیرا تعداد افرادی که از محصولات ارگانیک استفاده میکنند روز به روز بیشتر میشود , به نظر شما آیا توسعه ی چنین طرحی در مناطق شمالی کشور دارای سوآوری خوبی خواهد بود؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی معماری یک فروشگاه محصولات ارگانیک بپردازیم: این پروژه در یکی از مناطق مکزیک به انجام رسیده و این پروژه بنا به نیاز کشاورزان بومی زن در یکی از مناطق کشاورزی مکزیک ساخته شده است. هدف از ساخت این پروژه صرفا برای استفاده های روزمره این کشاورزان و فروش آن ها در محیطی با امنیت و زیبایی به مشتریان خود بود و , ویژگیی که این فروشگاه را با سایر فروشگاه ها متمایز میکند این است که تمامی این محصولات مورد نظر به صورت ارگانیک عرضه شده و به دست مشتریان میرسد , از این طرح میتوان برای مناطق شمالی کشور و ایجاد محل هایی برای فروش محصولات ارگانیک در غالبی با امنیت و زیبایی استفاده کرد.   ایده ی اولیه ی این پروژه با تعدادی از مشتریان بود و آن ها علاوه بر این که خواستار داشتن محیطی با کیفیت و خوب برای خرید محصولات ارگانیک بودند , به هنر معماری توجه ویژه ای داشتند و همچنین با احداث این محل آن ها به هدف مهم افزایش تعداد مشاغل در منطقه نیز دست پیدا کردند و به راحتی و ساخت یک سیستم درست و کمک گرفتن از معماری توانستند میزان بهره وری منطقه را افزایش دهند و از محصولات سالم تری استفاده کنند. در ادامه با هم به پلان و همچنین طراحی داخلی این پروژه اشاره ای خواهیم داشت: با توجه به این که در کشور ما نیز اخیرا تعداد افرادی که از محصولات ارگانیک استفاده میکنند روز به روز بیشتر میشود , به نظر شما آیا توسعه ی چنین طرحی در مناطق شمالی کشور دارای سوآوری خوبی خواهد بود؟

بررسی معماری مرکز فروش محصولات ارگانیک

امتیاز - 97%

97%

در این مقاله قصد داریم به بررسی معماری یک فروشگاه محصولات ارگانیک بپردازیم:

این پروژه در یکی از مناطق مکزیک به انجام رسیده و این پروژه بنا به نیاز کشاورزان بومی زن در یکی از مناطق کشاورزی مکزیک ساخته شده است.

امتیاز کاربران: 3.7 ( 1 رای)
97 bigtheme