بررسی زلزله ی سر پل ذهاب

77

زلزله ی سر پل ذهاب:

زلزله ی سر پل ذهاب شدیدترین زلزله ی تاریخ در منطقه ی غربی کشور بود که خسارات زیادی را به جای گذاشت

در این ویدیو به پرسش های زیر پاسخ میدهیم:

هر ۱ ریشتر چه قدر به قدرت زلزله اضافه میکند؟

زلزله ی سر پل ذهاب چه قدر قدرت داشت؟

عمق زلزله چه قدر به میزان خسارات وارد شده بستگی دارد؟

مقایسه ی زلزله ی بم و سر پل ذهاب از لحاظ قدرت تخریب. شما فکر میکنید کدام بیشتر بود؟

بررسی عمرانی مسکن مهر سر پل ذهاب , آیا ساختمان ها خوب ساخته شده بودند یا خیر؟

علت خراب شدن بیمارستان ها

زلزله ی تهران چه قدرتی خواهد داشت؟

میزان قدرت یک بمب چه قدر با یک زلزله برابری خواهد کرد؟

با ما در این ویدیو همراه باشید.

 

زلزله ی سر پل ذهاب: زلزله ی سر پل ذهاب شدیدترین زلزله ی تاریخ در منطقه ی غربی کشور بود که خسارات زیادی را به جای گذاشت در این ویدیو به پرسش های زیر پاسخ میدهیم: هر ۱ ریشتر چه قدر به قدرت زلزله اضافه میکند؟ زلزله ی سر پل ذهاب چه قدر قدرت داشت؟ عمق زلزله چه قدر به میزان خسارات وارد شده بستگی دارد؟ مقایسه ی زلزله ی بم و سر پل ذهاب از لحاظ قدرت تخریب. شما فکر میکنید کدام بیشتر بود؟ بررسی عمرانی مسکن مهر سر پل ذهاب , آیا ساختمان ها خوب ساخته شده بودند یا خیر؟ علت خراب شدن بیمارستان ها زلزله ی تهران چه قدرتی خواهد داشت؟ میزان قدرت یک بمب چه قدر با یک زلزله برابری خواهد کرد؟ با ما در این ویدیو همراه باشید.  
راستی اگر دوست داشتی میتونی برای ویدیوهای بعدی و همچنین آموزش های بعدی ایمیل خودت را اینجا وارد کنی تا آموزش های رایگان بعدی رو برات بفرستم.
اسم خودت را اینجا وارد کن
ایمیل خودت را هم اینجا وارد کن: